SUORAKYLVÖN SPESIALISTI

KESKI-EUROOPPALAISIIN SATOTASOIHIN SAMALLA MAATA KUOHKEUTTAEN

Syysvehnä

Vehnänviljely Saksassa ja Ranskassa on syyslajikkeiden viljelyä. Syysvehnän satopotentiaali on aivan toista luokkaa kuin kevätvehnän. Suorakylvöä soveltamalla voidaan Suomessakin tavoitella syysvehnällä Keski-Eurooppalaisia satotasoja.

Keski-Euroopan vehnät puidaan heinäkuussa jonka jälkeen useampi kuukausi aikaa tehdä seuraavat kylvöt ennen talven tuloa.

Suomessa ei ole puinnin jälkeen paljon aikaa syysvehnän kylvöön. Jos kylvö tehdään pitkän kaavan mukaan kyntämällä ja muokkaamalla, työtunnit ja miehet voivat loppua kesken. Osa tilan pelloista onnistuu helposti mutta sekin riippuu syksyn säästä. Sateisena syksynä voivat syysviljojen viljelysuunnitelmat mennä uusiksi.

Uusien ympäristötuen ehtojen mukaan syysvilja lasketaan kasvipeitteiseen alaan. Viljelijä voi halutessaan laittaa ison alan syysviljalle. Jos tavoitteena on kylvää paljon, suorakylvöllä voidaan kylvää tehokkaasti isoja pinta-aloja.

Talvituhosienet ja veden aiheuttamat ongelmat ovat aiheuttaneet epäonnistumisia syysvehnällä mutta uusimmat lajikkeet ovat entistä talvenkestävämpiä. Syysvehnän viljelyn talven riskit ovat pienentyneet.

Evers-jankkuri

Tasaisen ja tiiviin savimaan pinnalle kertynyt vesi lammikoina tai jäätyessään aiheuttaa ongelmia. Tämäkin ongelma voidaan ratkaista. Suomen Suorakylvö Oy:n valikoimissa on Evers-jankkuri, jolla maahan voidaan tehdä runsaasti vesitilaa ja juuristolle kuohkeata kasvutilaa.

Kynnössä ja lautasmuokkauksessa maaprofiiliin muodostuu antura joka ehkäisen veden ja juuriston läpäisyä.

Jankkuroinnissa anturaa ei muodostu. Jankkurointi sen sijaan rikkoo maassa jo olevat anturat ja parantaa maan rakennetta pysyvästi.

Jankkuroinnin tarve riippuu maalajista. Esimerkiksi hietainen moreeni ei tarvitse jankkurointia mutta hiuesavella siitä voi olla hyötyä. On myös eri asia, onko lohkolla viljelty vain hentojuurisia ohria ja vehniä kuin jos lohkolla on ollut apilanurmia tai paalujuurisia öljykasveja.

kuohkeutus

Elokuussa 2010 jankkuroitu pelto. Rutikuivan heinäkuun jälkeen pelto oli erittäin kuiva. Kuivuus näkyy normaalia karkeampana työjälkenä.

kuohkeutus

Jankkuroituun peltoon kylvettiin syyskuun ensimmäisellä viikolla syysvehnää.

kuohkeutus

Marraskuussa jankkuroinnin jälkiä ei enää tasaisessa kasvustossa näy.

kuohkeutus

Viettävän lohkon ongelma on ollut aikaisemmin alarinteeseen lätäköitynyt vesi.Jankkuroidulla lohkolla ei kovista sateista ole enää ongelmaa.

kuohkeutus

Semeaton 16,67 cm rivivälin oraskasvusto on paremmin suojassa lumihometta vastaan. Pystyssä oleva sänkipelto hengittää paremmin eikä kärsi hapenpuutteesta.

Syysöljykasvit

Savimaiden suorakylväjän tavoitteena pitää olla pinnan juurimassan lisääminen. On aina parempi jos viljelykierrossa on mukana paalujuurisia kasveja. Suomessa tämä on yleensä kevätrypsi tai – rapsi.

Valtakunnan keskisato rypsillä on ollut vain 1300 kg:n paikkeilla. Kuivana vuonna 2010 keskisato jää varmaan reilusti tämänkin alle. Öljykasveissakin voidaan syyslajikkeilla tavoitella nykyistä huomattavasti suurempia satoja. Potentiaali voi olla jopa kaksinkertainen nykyisiin kevätöljykasvien satoihin verrattuna. Tämä on mahdollista myös suorakylvö/jankkuriyhdistelmällä jolloin saadaan samalla maan tehokas kuohkeutus ja rakenteen pysyvä paraneminen.

Syysvehnän suorakylvössä jankkurointi voi olla hienosäätöä mutta syysöljykasvien viljelyssä se voi olla edellytys onnistumiselle jokaisena vuonna ja jokaisella lohkolla. Syysrypsin viljelyssä on Suomessa käytetty harjaviljelytekniikkaa jossa rypsin siemen kylvetään harjan päälle. Jankkurointiin perustuvassa syysöljykasvien suorakylvössä haetaan harjalle viljelyn hyötyjä mutta eri tekniikalla.

Jankkuri tekee öljykasville runsaasti vesitilaa ja paalujuurelle kuohkeata kasvutilaa. Jankkurimenetelmällä harjaviljelyn hyödyt saavutetaan huomattavasti paremmin. Paalujuurelle on runsaasti kuohkeata tilaa kasvaa ja sateissa jankkurointiurassa on runsaasti vesitilaa. Jankkurointi, suorakylvö ja syysrapsi todella kuohkeuttavat maan. Samalla voidaan korjata huippusatoja, ja saavuttaa erinomainen viljelyn kannattavuus.

Semeaton vantaisto

Semeaton vantaisto sopii erinomaisesti syysviljakasvien viljelyyn. Vantaisto on kuin suunniteltu jankkuroidulle suorakylvöpellolle. Semeaton vantaiden vieressä oleva kylvösyvyyspyörä seuraa jankkurin aiheuttamia epätasaisuuksia reaaliaikaisesti. Oraista tulee tasaiset jankkuroidullakin pellolla. Valurautainen kylvösyvyyspyörä on tiukasti pultattu vantaistoon kiinni. Maata ei pääse vantaiston ja kylvösyvyyspyörän väliin.

Alaspäin hyvin terävä ja kapea kiekkovantaisto rikkoo jankkurin tekemät kokkareet helposti. Jos maa on kostea, puhdistusläpät pitävät vantaiston toimintakykyisenä. Sulkijapyörä sulkee kylvövaon tarkasti ja oikeaoppisesti sivulta päin.

kuohkeutus

Delimbe piensiemenkylvökone

Jankkurointi ja syysöljykasvin kylvö voidaan tehdä myös samalla ajokerralla. Syysrypsin tai –rapsin kylvöön Evers jankkuri voidaan varustaa joko Delimben pneumaattisella kylvöyksiköllä tai Evers Agron itse asentamalla pneumaattisella kylvöyksiköllä.

Suorakylväjän vesitalous

Suorakylväjän tavoitteena pitää olla mahdollisimman nopeasti saada riittävän kuohkeaksi jotta rajutkaan sateet eivät aiheuta vesiongelmia. Kuohkea maa läpäisee vettä ja antaa juuristolle happea. Se on viljelyn perusedellytyksiä. Kuohkea maa syntyy juuriston avulla. Jokainen suorakylvövuosi lisää pintakerroksen juurimassaa. Kynnöstä luopumisen jälkeen kyntöantura häviää. Mitä runsaammin juurimassaa pinnassa, sen parempirakenteisempi maa on.

Tasaiset kasvustot vehnää, ohraa ja kauraa tuottavat juurimassaa mutta tehokkaampia kuohkeuttajia ovat apilanurmet. Valkoapilakasvusto voi olla kylvettynä korjattavan viljakasvuston seassa. Puna-apila voi kasvaa liian korkeaksi viljakasvuston seassa ainakin toisena vuotena. Tehokkaita kuohkeuttajia ovat myös paalujuuriset öljykasvit. Ylivoimainen on j-ankkuroituun peltoon kylvetty syysrapsi.

Alligator ojajyrsin

Kaikki edellä mainitut keinot parantavat maan sairautta eli maan tiivistymisongelmia. Joskus voi olla tilanne että täytyy hoitaa sairauden oiretta. Tässä tapauksessa se on pinnalla seisova vesi. Syysviljapelloilla se vie toiveet huippusadoista.

Oiretta eli pintavesiä voidaan poistaa Alligator ojajyrsimellä. Ojajyrsimen ojien vaikutus kestää useamman vuoden jolloin on jo ehtinyt muodostua maan veden läpäisyä edistävää juurimassaa ja ongelmasta päästään eroon.

Jyrsin sopii erinomaisesti yhteiskäyttöön. Suurin osa suomalaisista tiloista ehtii yhden päivän aikana käydä ongelmakohdat läpi. Toisaalta jyrsimellä voidaan vetää imuojien väliin vetoja jokaisella lohkolla jossa halutaan parantaa vesitaloutta.

Viljelykierto

Suomeen sovellettu Keski-Eurooppalainen viljelykierto suunnitellaan syysvehnän ja syysöljykasvien varaan mutta mukana voi tietenkin olla ruis. Päätökset tehdään markkinatilanteen mukaan.

Keski-Euroopassa on useampi kuukausi aikaa valita sopivan kuiva jakso joten syyskylvöille päästään aina. Jos Suomessa on huono tuuri ja syksy sateinen, ettei syyskylvöille laajassa mitassa päästä, on viljelysuunnitelmaa muutettava kevätviljojen suuntaan.

Joskus voi olla tilanne että syyskylvö onnistuu mutta jankkurointi ei. Jankkurointi ei ole myöskään tarpeen joka vuosi joka lohkolla. Jos syksy on sateinen, jankkurointia ei kannata tehdä. Osa lohkoista ei tarvitse jankkurointia ollenkaan, osalle riittää yksi jankkurointi suorakylvön aloitusvuonna, jotkut lohkot vaativat useamman vuoden käsittelyn.

Jankkuroinnin tarve pienenee ajan myötä huomattavasti tai siitä päästään kokonaan eroon. Syysvehnän talvi- ja vesiriskejä jankkurointi kuitenkin pienentää joka syksy. Myös onnistunut syysöljykasvien viljely vaatinee aina jankkuroinnin.

On omassa harkinnassa kuinka monta vuotta peräkkäin vehnää viljelee. Kasvinvuorotuksen kannalta on hyvä että mukana on myös kevätviljakasveja kuten ohraa ja kauraa. Paalujuuriset apilanurmet joko omana kasvustonaan tai viljakasvuston seassa tekevät maalle aina hyvää.

Suomen Suorakylvö Oy on tuomassa markkinoille erittäin tehokasta maankuohkeuttajakasvia. Tämä tehokas maankuohkeuttaja kylvetään heti puinnin jälkeen. Pakkasiin mennessä se on kuohkeuttanut maan perusteellisesti. Talven aikana se kuolee. Kuohkeuttajakasvi varjostaa lisäksi rikkoja ja vähentää typpilannoituksen tarvetta. Keväälle näille lohkoille pääsee aikaisemmin kuin perinteisillä menetelmillä viljellyille lohkoille. Tässä viljelykierrossa kasvi sopii kevätviljoille suunnitelluille lohkoille. Tähän asiaan palataan myöhemmin.

Keski-Eurooppalainen viljelykäytäntö

Suomessa on talven aiheuttamat omat haasteet mutta ne ovat huomattavasti aikaisempaa paremmin hallittavissa.

Suomalaisilla viljelijöillä ei ole enää mitään estettä siirtyä kokonaan Keski-Eurooppalaiseen viljelykäytäntöön ja satotasoon.

Samalla viljelyn kannattavuudessa siirrytään kokonaan uudelle tasolle.

TORT ruumenlevittimet
Nyt jos tilaa, niin ehtii vielä hyvin syksyn puinneille.

Vaakamalli Claas ja John Deere puimureihin,
Pystymalli New Holland ja Sampo puimureihin.

Hinnat 4-kohlin puimureille 1950 € alv 0% toimitettuna.

Isommat puimurit, kysy hinta erikseen

Asennus sovittaessa

Soita 040 502 1464 / Jukka Peuranpää

kirjoittanut:
Jukka 25.05.2020


Hyviä vaihtokoneita tarjolla!
Semeato TD Troniciin vaihdetut kylvökoneet:

JUKO HT3000S, vuosimalli 2009, uutta vastaava, kylvetty vain 200 ha

Hinta 14 500 € + alv

Katso kuvat vaihtokonesivuilta.

kirjoittanut:
Jukka 22.05.2015


Evers jankkuri ja käyttökokemus
Blogissa kirjoitus mekaanisesta ja biologisesta kuohkeutuksesta asiakkaan kirjoittamana.

kirjoittanut:
Jukka 13.08.2013


Ajettava ruisku Berthoud Boxer
Käytetty ajettava ruisku Berthoud Boxer Varsinais-Suomeen.
Blogissa kuvia.

kirjoittanut:
Jukka 14.06.2013


Kuvasarjaa Evers jankkuroinnista
Yläpalkista blogiin. Siellä on kuvasarjaa kesäkuun alun ensimmäisistä jankkuroinneista.

Jankkuroiden toimitusajat 4-5 viikkoa.

kirjoittanut:
Jukka 07.06.2013


Märkä vuosi tai kuiva vuosi, tasainen kasvusto on aina valttia. Ruumenlevitin on pieni investointi mutta hyöty on suuri.
Blogissa kuvasarjat seuraavien puimurien levittimistä:

Claas Lexion 410
New Holland TC 5050
John Deere 1055
Sampo 2065

Ruumenlevittimet seuraavalle puintikaudelle kannattaa tilata hyvissä ajoin.

Vaaka- tai pystymallin levittimen hinta on 1980 € + alv.

kirjoittanut:
Jukka 23.10.2012


Semeato TD Tronic taas kärkisijoilla Loimaan
suorakylvökokeen tuloksissa. Semeaton suorakylvölohkolta kauraa 6000 kg/ha, kyntölohkolta 5 900 kg/ha.

kirjoittanut:
Jukka 20.10.2012


Uudet päivitykset sivustolla
- etusivu ja suorakylvömatkat sivut päivitetty

- Teejet ajo-opastin sivu päivitetty. Uudella sivulla Teejet Matrix käyttökuvia Suomesta sekä linkki blogiin, jossa ajo-opastimen asennusohjeet, käyttöönoton asetusohjeet ja varsinaiset käyttöohjeet

- Evers jankkuri sivusto on tehty uusiksi. Uudella sivustolla pääosassa on Suomen tärkein jankkurimalli Evers WBGH.

- Vaihtokonesivulla viimeisin päivitys on vaihdossa tullut VM 3 m suorakylvökone

kirjoittanut:
Jukka 12.03.2012


Loimaan suorakylvökoe - Semeato kärkisijoilla
Koneviestin suorakylvökokeen tulokset 2011:

Viljelykasvi: Härkäpapu

Sijoitus: Semeato oli sijalla 2.

Koeruutuja oli 16.

Blogissa kuvia Semeaton ruudulta

kirjoittanut:
Jukka 09.12.2011


Agritechnicaan Saksaan
Suomen Suorakylvö Oy:n päämiehet ovat hyvin edustettuina Saksassa Agritechnican näyttelyssä:

Semeato suorakylvökoneet osasto 12 B 62

Berthoud kasvinsuojeluruiskut osasto 14 A 29

Evers jankkurit osasto 11 B 03

Teejet ajo-opastimet ja muu maatalouselektroniikka osasto 14 D 02

Olen paikalla 16. - 17.11. Soita ja kysy ed. päämiesten tuotteiden esittelyä.

+ 358 40 502 1464 / Jukka

kirjoittanut:
Jukka 30.10.2011


Asiakaskartta
Kartalle on merkitty vihreällä pallolla paikkakuntia, missä on Suomen Suorakylvö Oy:n asiakkaita.

Yhden pallon takana voi olla useita asiakkaita. Paikkakunnan yhdellä tilalla voi olla myös useita eri koneita. Pallot on merkitty postitoimipaikoittain.

Kartta on vielä osin kesken. Sitä myös päivitetään sitä mukaa kun asiakaskunta lisääntyy.

Erityisen ystävällisiä tarjouksia pyritään laskemaan kartan aukkopaikkoihin esim Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Keski-Suomi.

kirjoittanut:
Jukka 30.10.2011


Suomen Suorakylvö Oy:n uusi logo yläpalkissa
Samalla sivuston ulkoasua on hienosäädetty.

Jos sivusto ei näy oikein, pidä kerran CTRL näppäin pohjassa ja paina samalla F5 näppäintä. Selain päivittyy ja siitä lähtien sivu latautuu aina oikein.

kirjoittanut:
Jukka 12.10.2011


Uusi puimuriaiheinen sivusto
Talleres Tort S/A valmistaa ruumenlevittimiä ja muita puimurin osia.

Esim:

Tort - taittuvat leikkuupöydät
Tort - pystyterät rypsin puintiin
Tort - puimurien edulliset tarvikeosat

Yläpalkissa linkki Tort puimurin osat sivustolle.

kirjoittanut:
Jukka 22.08.2011


Uusia Semeato TD Tronic 300 suorakylvökoneita Suomessa
Pyydä maahantuojan tarjous koneesta.

kirjoittanut:
Jukka 15.08.2011


Semeato TD Tronic suorakylvökone esittelyssä Loimaalla
16.6 Loimaan suorakylvö- ja härkäpapupäivä
osoite Joenperäntie 262, Loimaa klo 10.00 - 16.00

Muita tulevia tapahtumia jossa ollaan Semeaton kanssa mukana:

1.7 - 3.7 Farmari maatalousnäyttely Porissa klo 10.00 - 18.00

7.7 Västankvarn peltopäivät Inkoossa klo 9.00 - 15.00
osoite Västankvarnintie 413, Inkoo

kirjoittanut:
Jukka 12.06.2011


Pariisi 20.-24.2 Sima Agri Business Show
Lähde mukaan. Lisätietoja blogissa.

kirjoittanut:
Jukka 01.01.2011


Semeato taas kärkisijoilla Loimaan kokeissa
Koneviestin kokeissa Semeaton suorakylvöruudulta puitiin myllykelpoista Marple-kevätvehnää 5200 kg/ha.

4600 kg/ha kyntölohkolta, 4600 kg/ha kevytmuokkauslohkoilta.

kirjoittanut:
Jukka 07.12.2010


Suorakylväjän Konevuokraamo
Suorakylvön apukoneiden vuokraus- ja urakointiverkostolle
on avattu oma sivusto.

Katso yläpalkista.

kirjoittanut:
Jukka 26.11.2010


Keski-Eurooppalaisiin satotasoihin
Keskipalkissa on uusi kirjoitus jankkuroinnin ja suorakylvön yhdistävästä viljelymenetelmästä.

Edut:

Kaikki suorakylvön hyödyt
Maan kuohkeutus pysyvästi 1 - 3 vuodessa
Korkeat sadot
Hyvä kannattavuus

Lue ja kommentoi

kirjoittanut:
Jukka 08.11.2010


UUDET PÄIVITYKSET SIVUSTOLLA
- uusi etusivu
- Semeato suorakylvökonesivut
- Berthoud ruiskusivut
- Tort ruumenlevitin - uusi kone valikoimissa, sivustolla käyttövideo
- olkiharasivustolla myynnissä piikkejä oman haran tekijöille
- Teejet ajo-opastin sivu käännetty suomeksi
- Evers jankkurisivulla uusi video numero 3, kuvattu sänkijankkurointia puinnin jälkeen
- keskipalkissa linkki suorakylvön keskeiset hyödyt Power Point esitykseen
- keskipalkissa uutta asiaa aiheesta - suorakylvöpellot hiilinieluina

kirjoittanut:
Jukka 22.10.2010


Berthoud sivuilla uutta ruiskuasiaa ja Berthoudin ruiskujen hintaesimerkkejä
BERTHOUD PRIMER - laatuvalmistajan edullinen ja kompakti hinattava ruisku pienten hinattavien kokoluokkaan.

BERTHOUD TRACKER - uutuusmalli korvaa vanhan Racer mallin keskikoisten hinattavien kokoluokassa.

BERTHOUD TENOR - lippulaivamalli suurten hinattavien kokoluokassa.

BERTHOUD ELYTE - nostolaiteruiskujen ykkösmalli.

Lähde esittelymatkalle Berthoudin tehtaalle Ranskaan.

Katso Berthoud sivustolta lisää.

kirjoittanut:
Jukka 13.10.2010


Alligator-ojajyrsin Koneviestin testissä

Koneviesti kokeilee Alligatoria 26.8.2010 ilmestyneessä numerossa 12.

Videosivustolla Alligator videoita.

kirjoittanut:
Jukka 26.08.2010


SEMEATO SM-KYNTÖKISOISSA
Traktorikynnön SM-kilpailut järjestetään 24. - 25.9.2010 Mäntsälässä Saaren kartanon pelloilla klo 9.00 - 16.00. Mäntsälästä 14 km vanhaa Lahdentietä ( 140 ) pohjoiseen.

Työnäytöskentällä Suomen Suorakylvö Oy:n osastolla Semeato TD Tronic suorakylvökone ja Evers sänkijankkuri.

Tervetuloa.

kirjoittanut:
Jukka 17.08.2010


BRASILIAAN
Matkan hinta 2 150 euroa.

Lähtö lauantai 27.11.2010 klo 16.05

Helsinki - Pariisi - Sao Paolo

Paluu 5.12.2010

Sao Paolo - Pariisi - Helsinki

Helsingissä 6.12.2010 klo 16.15

kirjoittanut:
Jukka 20.07.2010


MIKKELIIN
Farmarimessut to 29.7 - su 1.8 Mikkelissä

ProAgrian koneneuvonnan osastolla K3 13 tietoa suorakylvöstä neljän vuoden käytännön koetulosten perusteella.

Kokeet on tehty Loimaan ammatti-instituutin koetilalla.

Osastolla ovat esillä merkittävimmät markkinoilla olevat suorakylvökoneet kuten Semeato TD Tronic.

Esittelyä ja tietoa suorakylvöstä antaa ProAgrian neuvojat.

kirjoittanut:
Jukka 20.07.2010


OKRAAN
Okra maatalousnäyttely Oripäässä
8. - 11.7 2010 klo 9.00 - 17.00

Suomen Suorakylvö Oy osasto B47
( Agrimarketin osaston vieressä )

Osastolla:

Semeato TD Tronic suorakylvökone
Alligator ojajyrsin
Evers sänki/nurmijankkuri
Teejet Matrix ajo-opastin
Delimbe piensiemenkylvökone

Tervetuloa

kirjoittanut:
Jukka 05.07.2010


Viljelijäpäivä Tuusulassa
Suomen Suorakylvö Oy järjestää kaikille avoimen
viljelijäpäivän Tuusulan Jokelassa.

Keskiviiikkona 28.4 2010 klo 15 - 19.

Paikalla Semeato-viljelijöitä, Semeato suorakylvökoneita ja suorakylvön apukoneita. Pientä suolaista ja kahvia. Tervetuloa.

kirjoittanut:
Jukka 25.04.2010


Suorakylvökoneet Kokkolassa
Semeato TD Tronic
Magnum olkihara
Alligator ojajyrsin

esittelyssä Farmarinäyttelyssä Kokkolassa
30.7 - 2.8.2009 osastolla F3.

To-Pe-La klo 10-18 Su klo 10-16

Tervetuloa keskustelemaan suorakylvöstä.

kirjoittanut:
Jukka 19.07.2009


Markkinat Yläneellä
Semeato TD Tronic suorakylvökone,
Magnum olkihara
Alligator ojajyrsin

esittelyssä Paimenenmäen maalaismarkkinoilla

Yläneellä la-su 11.- 12.7. 2009 klo 10 - 18.

Osoite Tourulantie 466, 21900 Yläne

Ajo-ohje Googlesta: hakusanaksi Paimenenmäen maalaismarkkinat

Tervetuloa

kirjoittanut:
Jukka 06.07.2009


Kasvinviljelypäivät Inkoossa 2.7.2009
Västankvarn / koetila

Valtakunnallinen kasvinviljelypäivä Inkoossa 2.7.2009 klo 10 - 16

Runsaasti näytteilleasettajia ja paljon kasvinviljelyasiaa.

Osoite: Västankvarnintie 413 10230 Inkoo as

Ajo-ohje:

Googleen hakusanaksi: Västankvarnin koetilan, ohjeet koetilan kotisivuilla, mukana tapahtuma- ja näytteilleasettajaluettelo.

Paikalla Suomen Suorakylvö Oy:n esittelykoneet:

Semeato TD Tronic suorakylvökone
Magnum olkihara
Alligator ojajyrsin

kirjoittanut:
Jukka 21.06.2009


Suorakylvöpäivät Loimaalla
Loimaan koulutilan koelohkoilla on suorakylvöpäivät.

17.6.2009 klo 10 - 16.

Osoite on Joenperäntie 262, Loimaa

Koneiden vieressä on Koneviestin suorakylvökoelohkot ( rypsi ).

Samalla on mahdollisuus suorittaa kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutus.

Ilmoittautuminen koulutukseen klo 9.00

Esittelyssä:

Semeato TD Tronic suorakylvökone
Berthoud Elyte kasvinsuojeluruisku
Magnum olkihara
Alligator ojajyrsin

kirjoittanut:
Jukka 05.06.2009


Kylvövalmistelupäivä Tuusulassa
Suomen Suorakylvö Oy järjestää:

tiistaina 28.4 klo 14.00 - 18.00
kaikille avoimen kylvövalmistelupäivän.

Paikalla on Semeato-viljelijöitä, koneita ja uutta lannoiteasiaa.

Koneet suorakylvöön:

Semeato TD Tronic suorakylvökone, Magnum olkihara ja Alligator ojajyrsin.

Kasvinsuojeluun:

Berthoud Elyte kasvinsuojeluruisku

Suorakylvön lannoitekustannusten alentamiseen:

PGPB-bakteerit

Osoite: Hirvenojantie 136 05400 Jokela ( Tuusulan kunta )

Ajo-ohje: katso yhteystiedot sivulta

Kahvia ja pientä suolaista tarjolla.

Tervetuloa

kirjoittanut:
Jukka 22.04.2009


Content Management Powered by CuteNews